Usein kysyttyä

Voiko soodapuhallus vahingoittaa puhdistettavia pintoja tai esineitä?

Soodapuhalluksen teho perustuu soodakiteiden ”räjähtämiseen” puhdistettavalla pinnalla, ei pinnan hiomiseen tai kuluttamiseen, kuten hiekkapuhallusmenetelmissä. Räjähdyksessä syntyvä energia murentaa irrotettavan materiaalin, ja se varisee pois. Menetelmä perustuu siihen, että mikroskooppisen pienet soodakiteet (noin 20 mikronista 300 mikroniin, riippuen valitusta seoksesta) hajotetaan vielä pienemmiksi. Soodajauheen karkeus on vain hieman puuterinomaista talkkia kovempi. Asteikolla 1-10, jossa timantin kovuus on 10 ja talkin 1, soodajauhe on asettuu sijalle 2. Erityisen herkkiä pintoja tai esineitä puhdistettaessa puhalluksen tehoa voidaan säätää paineilman voimakkuutta alentamalla tai lisäämällä vettä soodajauheeseen.

Voiko soodapuhallusmenetelmällä puhdistaa mitä vain?

Lähes tulkoon. Yleisesti voidaan sanoa, että mitä kovempi puhdistettava alusmateriaali on, sitä parempi, mutta soodapuhalluksella pystyy puhdistamaan useimmat kerrokset useimmilta pinnoilta. Pehmeän muovailuvahan puhdistamiseen soodapuhallus ei ole parasmahdollinen menetelmä.

Kuinka soodapuhallus toimii?

Käytettävä sooda on käytännössä ruokasoodaa, mutta vain hieman suurempina kiteinä. Soodajauhetta suihkutetaan paineilmalla puhdistettavalle pinnalle erityistä soodapuhalluskonetta käyttäen. Soodakiteet räjähtävät kohdatessaan pinnan ja tästä syntyvä energia murentaa halutut kerrokset. Paineella suihkuava ilma puhaltaa jäämät pois ja poistetun kerroksen alla oleva pinta paljastuu vahingoittumattomana.

Onko soodapuhallus parempi menetelmä kuin hiekkapuhallus?

Soodapuhalluksessa soodahiukkaset puhdistavat likaa/maalia/muuta materiaa vapautuvan energian voimalla, jättäen alkuperäisen pinnan koskemattomaksi. Hiekkapuhallus taas vaikuttaa myös alla olevaan pintaan ja usein vahingoittaen sitä.

Hiekkapuhallettu metalli vaatii välittömän pintakäsittelyn, jotta ruostumiselta vältyttäisiin. Soodapuhallus sen sijaan jättää metallin pinnalle kalvon, joka hidastaa ruostumista merkittävästi ja metallin uudella pintakäsittelyllä ei ole kiirettä. Tapauksesta riippuen metallipinta odottaa uutta käsittelyä useiden päivien, jopa viikkojen ajan.

Joissakin tapauksissa puhdistettavaan pintaan kuitenkin halutaan tietynlainen profiili, hiontajälki, jolloin hiekkapuhallus soveltuu puhdistusmenetelmäksi paremmin kuin soodapuhallus.

Syntyykö soodapuhalluksessa lämpöä kuten hiekkapuhalluksessa?

Soodapuhallus ei kuumenna puhdistettavaa pintaa. Koska lämpöä ei kerry, vääntymisen vaaraa ei ole.

Voiko soodapuhallus aiheuttaa tulipalon vaaraa?

Soodajauhe on palamatonta. Se mahdollistaa soodapuhalluksen käyttämisen myös esimerkiksi kohteissa, joissa käsitellään tulenherkkiä kaasuja tai nesteitä.

Soodakiteet eivät myöskään kipinöi iskeytyessään pintaan. Staattista sähköä saattaa sen sijaan puhallustyön aikana syntyä. Metallikappaleita soodapuhallettaessa onkin tärkeää huolehtia sopivasta maadoituksesta.

Soodajauheen pohja on natriumvetykarbonaattia, joka hajottaa hiilivetyjä. Siksi menetelmä soveltuu myös öljyisten ja rasvaisten kohteiden, kuten moottorien, puhdistamiseen.

Sopiiko soodapuhallus moottorien puhdistamiseen ja rasvaisiin kohteisiin?

Kyllä. Natriumvetykarbonaatti hajottaa hiilivetyjä, mikä tekee siitä erinomaisen menetelmän öljyisten ja rasvaisten kohteiden, kuten moottorien, puhdistamiseen.

Kaikki pinnat tulisi puhdistaa mahdollisimman rasvattomiksi ennen puhallustyön aloittamista, sillä suuri määrä rasvaa saattaa heikentää työn laatua ja hidastaa puhdistumista. Soodajauhe ei kuitenkaan takerru mahdollisesti rasvaisiksi jääneisiin kohtiin, kuten hiekalle voi käydä hiekkapuhallusta tehtäessä.

Soodapuhallus muuttaa mahdolliset rasvajäämät saippuankaltaiseksi massaksi. Kemian termein tätä prosessia sanotaan saponifikaatioksi.

Voiko soodapuhallusta käyttää graffitien poistamiseen?

Soodapuhallus on erinomainen menetelmä myös graffitien poistamiseen. Perinteisiä menetelmiä käyttäen graffitien poistaminen on hidasta, hankalaa ja saattaa tulla hyvinkin kalliiksi. Koska sooda ei kuluta graffitin alla olevaa pintaa, sutut saadaan poistettua myös maalatuilta pinnoilta, ja useimmiten tätä pintaa millään tavalla vahingoittamatta. Soodapuhallusta voidaan käyttää graffitien poistamiseen myös herkiltä materiaaleilta kuten puu, tiili ja marmori. Märkäpuhalluksella (sooda-vesi-seoksella) puhdistustyö voidaan tehdä myös tarvittaessa täysin pölyttömästi.

Puhalluksen jälki on aina kuitenkin hyvä testata ensin näkymättömämpään kohtaan puhdistettavaa kohdetta.

Aiheuttaako soodapuhallus pinnan ruostumista?

Jotta ruostumiselta vältyttäisiin, hiekkapuhalluksella puhdistettu metalli vaatii välittömän pintakäsittelyn. Soodapuhallus sen sijaan hidastaa ruostumista merkittävästi, eikä metallin uudella pintakäsittelyllä ei ole kiirettä. Tapauksesta riippuen metallipinta voidaan jättää odottamaan uutta käsittelyä useiden päivien, jopa viikkojen ajaksi, ruostumatta.

Kuinka puhallettava kohde on valmisteltava? Entä työn jälkeen, mitä siivous- ja jätteenkäsittelytoimia vaaditaan?

Erityisiä esivalmisteluja ei yleensä juurikaan tarvita. Sooda ei vahingoita ympäristöä, eikä useimpia pintoja. Soodasta jää hyvin vähäisesti jäämiä puhalluspaikalle. Joissain tapauksissa saatetaan joutua teippaamaan tai muutoin suojaamaan kohteessa tai lähistöllä olevia erityisen herkkiä materiaaleja, joille soodaa ei haluta.

Puhallusjätteet on aina lajiteltava ja käsiteltävä oikeaoppisesti. Yleensä kuitenkin vain poispuhallettu metalli vaatii erityistä huomiota. Natriumkarbonaatin pH on 8,6 ja se voidaan huoletta huuhdella viemäriverkostoon.

Tarvitaanko soodapuhalluksessa suojavarusteita?

Suojavaatetus ei ole välttämätöntä soodapuhallustyötä tehtäessä, toisin kuin hiekkapuhallusta tehdessä. Hengityssuojainkaan ei ole pakollinen, jos työtä tehdään ulkoilmassa. Kuulosuojaimia ja suojalaseja tulee sen sijaan aina käyttää. Pitkähihainen ja –lahkeinen asu on suositeltava.

Onko esimerkiksi ikkunalasien ja koristelistojen suojaaminen tarpeellista (autoa puhdistettaessa)?

Yleensä ei, koska soodajauhe ei hio tai kuluta, kuten hiekka. Sooda ei vahingoita ikkunalasia tai kumitiivisteitä. Jotkin muovilistat  saattavat vaurioitua soodan vaikutuksesta, erityisesti jos joudutaan käyttämään yli 10 barin paineilmaa.

Onko natriumvetykarbonaatti ympäristöystävällistä?

Soodalla ei ole haitallista vaikutusta luontoon ja on siksi turvallista käyttää. Käytettävä soodajauhe on käytännössä ruokasoodaa, mutta vain hieman suurempina kiteinä. Soodan emäksisyys saattaa vahingoittaa kasveja, jollei jauhetta huuhdota pois huolellisesti. Kaikki soodalle altistuneet pinnat onkin hyvä huuhdella vedellä puhdistustyön päätyttyä.

Aiheutuuko soodapuhalluksesta meluhaittaa?

Soodapuhallus on kovaäänistä touhua, sillä voimanlähteenä on tehokas kompressori, joka puskee ilmaa ja soodajauhetta putkiston läpi ja ulos varsin pienestä reiästä. Tämä tuottaa väistämättä melua. Puhalluskoneen käyttäjän sekä muiden lähellä olevien on käytettävä kuulosuojaimia koko puhallustyön ajan.

Voiko soodapuhallus vaurioittaa kumi- ja muoviosia?

Useimmiten soodapuhallusta voidaan käyttää näidenkin materiaalien läheisyydessä, niitä vaurioittamatta.

Ota yhteyttä